Egenkapital - kapital ved udstedelse af aktier

Skaf funding til dit projekt gennem udvidelse af aktiekapitalen - få en medejer.